IFAK


Unsere Abteilung in bewegten Bildern
Abteilungsvideo   
Aischgrund TV   

 

Daniel Blanchet Aiki-Jitsu

Daniel Blanchet Aiki-Jitsu

Shodai Soke Tani Gawa Ha, 10. Dan Ju-Jitsu, 9. Dan Aiki Jutsu, 8. Dan Karate - Do, 7. Dan Atemi Jutsu, Vice President European Ju-Jutsu Union (E.J.J.U), Bucho (France Director) Kodo Butoku Renmei - Life President Hansho No Iinkai - Hanshi Dai Nippon Daito Ryu Aiki Bu Jutsu Rengokai -  Shidoin Koyama Tenmon Ryu Bu Jutsu Kyokai

Counter